8 Comments

  1. När duktiga barn börjar skolan - Hur högpresterande barn uppmärksammas och stimuleras då de börjar skolan. Annika Brunsberg (Persson, under tryckning, s 24).
  2. ”Modern teknik löser skolans problem” Den svenska skolan har allvarliga, kritiska och ständigt ökande problem. En förklaring är att den sitter fastlåst i ett år gammalt undervisningssystem, vilket med tiden har blivit ineffektivt och förlegat.
  3. Egentligen är det fel att påstå att folkskolan inrättades just Det var ingen absolut skolplikt som tillkom då, bara plikt att tillägna sig den kunskap som lärdes ut i folkskolan. Det kunde trots allt fortsätta ske i hemmet – om detta kunde motiveras. De regionala skillnaderna var stora.
  4. Mar 09,  · Skolan spelar en stor och viktig funktionell roll i reproduktion av arbetsmarknad och socialisationsrelaterad disciplinering i vårt samhälle. Allt detta känner vi väl till. Men var sak har sin tid och sin plats. Det jag här vill tackla är något annat. Socialisationsteori och hermeneutik kompletterar varandra.
  5. Men här i Tartu är det festivalen Unt! just nu. Jag såg 'Surma hinda küsi surnutelt' idag och på onsdag ska jag se 'Sügisball' igen eftersom det är (nästan) min favoritfilm. Ska inte fråga ingenting om era framtid jag är säker på att mest av alla inte vet vad de vill göra nu när skolan är slut.
  6. relativt gammal och det är inte säkert att det speglar hur verkligheten ser ut nu. Det här är något vi reagerade på med tanke på att vi upplever det som viktigt att det första mötet med förskolan blir bra för hela familjen. Vi har istället sökt litteratur som inte direkt rör inskolning.
  7. FN-dagen är här och skolan sjunger tillsammans (i två omgångar för att alla ska få plats i matsalen). Förskoleklasserna och åk 6 framför också egna sånger. Åk 5 berättar om Barnkonventionen och visar bilder om barns rättigheter. Vilka duktiga elever!
  8. May 23,  · Bara två veckor kvar, vi ska ha skolavslutning och bal, ska bli skitnajs, sen börjar jag gymnasiet som kommer bli najs. Men ja9h har 2 prov och 3 läxor de här veckorna, mycket att göra. Vad gör ni just nu i skolan och berätta lite om era sista veckor i skolan och era tankar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *